1. Yleistä

Alma Media Suomi Oy (Alma) avaa sisältöjen Developer API-rajapinnan (API-rajapinta) sovellusten kehittäjille (Käyttäjä). Käyttäjä voi integroida muita järjestelmiä toimimaan yhdessä Alma Ajo -markkinapaikkojen API-rajapinnan kanssa tai kehittää uusia sovelluksia rajapinnan päälle.

Nämä käyttöehdot määrittelevät käytännöt, vastuut, velvollisuudet ja oikeudet Alma Ajon API-rajapintaan liittymiselle ja sen käytölle. API-rajapintaan liittyvän tulee hyväksyä nämä ehdot lähettäessään pyynnön vastaanottaa Alma Ajon API-rajapinnan avaimen (API-avain). Näitä käyttöehtoja ei sovelleta Alman tarjoamiin muihin maksuttomiin tai maksullisiin palveluihin tai sovelluksiin.

2. API-rajapintaan liittymisen käytännöt

Käyttäjä voi liittyä Alma Ajon API-rajapintaan tilaamalla liittymiseen tarvittavan API-avaimen Käyttäjän ilmoittamaan sähköpostiin. Alma seuraa API-avainten käyttöä ja voi poistaa käyttämättömien API-avainten pääsyoikeuden rajapintaan Käyttäjälle siitä erikseen ilmoittamatta.

3. Alma Ajo -markkinapaikkojen Aineisto

Käyttäjä saa API-rajapinnan kautta käyttöönsä Alman määrittelemän aineiston (Aineisto). Aineisto on Käyttäjän käytettävissä voimassaolevan hinnoittelumallin mukaan. Mahdollisesta Aineiston kaupallisesta käytöstä tulee sopia Alman kanssa erikseen.

Aineistoa ei saa siirtää muille API-avaimen tunnusten luonnin yhteydessä sovituille sivustoille tai palvelimille eikä sitä ole lupa tallentaa tai mahdollistaa tallentamista. Aineistoa ei saa liittää maksullisiin palveluihin tai sovelluksiin eikä sen yhteyteen saa lisätä mainos- tai markkinointimateriaalia ilman Alman etukäteistä kirjallista hyväksyntää. Aineistoon ei saa tehdä muutoksia eikä siitä saa poistaa tai siihen lisätä osuuksia.

Alma tulee aina mainita Aineiston lähteenä. Alma ja Aineistoa ei saa lähdemaininnassa käyttää Käyttäjää tai muuta toimintaa markkinoivalla tavalla.

4. Käyttäjän vastuut ja velvollisuudet

Käyttäjä vastaa, ettei omalla toiminnallaan aiheuta haittaa tai muutoin vaaranna Alma Ajon API-rajapintaa tai Alma Ajon Aineistoa. Käyttäjä vastaa, että julkaistava käyttöliittymä ja sen sisältö on voimassaolevien lakien ja asetusten mukainen. Käyttäjä vastaa kaikesta omasta toiminnastaan kuten omien laitteiden, ohjelmistojen ja yhteyksien hankinnasta ja niiden toimivuudesta. API-avaimen julkaiseminen tai levittäminen muille on kielletty ja Almamedialla on tarvittaessa oikeus sulkea API-avaimen pääsy API-rajapintaan. Käyttäjän tulee välittömästi poistaa tai lopettaa Alma Ajon Aineiston käyttö Alman niin vaatiessa.

5. Alman vastuut ja velvollisuudet

Alma vastaa mahdollisista kolmansien osapuolien ehtojen mukaiseen käyttöön liittyvistä vaatimuksista. Alma ei vastaa vaatimuksista, jotka johtuvat Käyttäjän kohdan 3. tai 4. laiminlyönneistä.

6. Vastuunrajoitukset

Alma luovuttaa API-rajapinnan käytettäväksi siinä muodossa kuin se on. Alma ei vastaa API-rajapinnassa mahdollisesti olevista virheistä tai katkoksista tai muista häiriöistä. Almamedia voi halutessaan muokata API-rajapintaa ilmoittamatta siitä erikseen Käyttäjälle. Almamedia voi myös sulkea pääsyn API-rajapintaan tilapäisesti tai pysyvästi. Alma ei vastaa Käyttäjälle API-rajapinnan käytöstä aiheutuvista mahdollisista vahingoista. Käyttäjän tulee välittömästi ilmoittaa Almalle havaitsemistaan API-rajapinnan häiriöistä tai virheistä.

7. Muut ehdot

Alman ja Käyttäjän välille ei synny työ-, yhteistyö- tai liikesopimusta. Alma Ajon markkinapaikkojen osalta sovelletaan Alma Media -konsernin markkinapaikka-, haku- ja vertailupalveluiden käyttö- ja sopimusehtoja sekä mahdollisia muita palvelukohtaisia ehtoja.

8. Sovellettava laki

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

9. Muutokset ehtoihin

Alma Media Suomi Oy:lla on oikeus milloin tahansa muuttaa näitä käyttöehtoja. Käyttöehtoja on viimeksi päivitetty 25.4.2022. Nettix Oy on korvattu Alma Media Suomi Oy:lla ja Nettix markkinapaikat Alma Ajo markkinapaikoilla.