Myyntitietojen ilmoittaminen verottajalle DAC7-direktiivin mukaisesti

29.1.2024 | Uncategorized

Alma Ajo raportoi verkkopalveluissa tehtävästä kaupankäynnistä EU:n 1.1.2023 voimaan astuneen direktiivi DAC7 mukaisesti. Tiedonantovelvollisuus koskee Nettiauton sähköistä kaupankäyntiä sekä Baanassa ja Tukkuautoissa tehtävää kaupankäyntiä.

Mikä on DAC7?

DAC7 on direktiivi, joka velvoittaa digitaaliset kaupankäynnin alustat raportoimaan veroviranomaiselle palvelussa tehtyjen myyntien euromäärät ja myyjien tiedot. Suomen veroviranomainen jakaa tiedot EU-tasoisesti muiden maiden veroviranomaisten kanssa.

Tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvat palveluistamme Nettiauton sähköinen kauppa, Baana ja Tukkuautot. Ilmoitamme Verohallinnolle vuosittain kyseisissä palveluissa ajoneuvon myyneiden ihmisten alla mainitut tiedot ja myydyn ajoneuvon palvelussa ilmoitetun myyntihinnan.

DAC7 on astunut voimaan 1.1.2023, joten tiedot ilmoitetaan kalenterivuodelta 2023 ja siitä eteenpäin. Ensimmäinen ilmoitus tulee olla annettuna 1.2.2024.

DAC7-direktiivi ei koske tilanteita, joissa Nettiautossa olevan myynti-ilmoituksen ajoneuvosta tehdään kaupat muulla tavalla kuin sähköisenä kauppana.

Mitä tietoja raportoidaan?
Välitämme veroviranomaiselle seuraavat tiedot:

Henkilö- tai yritystiedot. Nämä ovat tiedot, jotka annat itse palvelussa ja jotka välitämme eteenpäin veroviranomaiselle. On tärkeää varmistaa, että tiedot ovat oikein.

Kun myyjänä on yksityishenkilö:

 • Virallinen, henkilötodistuksessa näkyvä nimi
 • Asuinpaikka tai ensisijainen osoite
 • TIN-verotunniste ja maa, joka sen on myöntänyt
  • TIN-tunniste on Suomessa henkilötunnus (esim. 010203-123A). Osassa palveluista saamme henkilötunnuksen sähköisen tunnistautumisen yhteydessä. Osassa palveluista pyydämme täyttämään henkilötunnuksen myynti-ilmoituksen luonnin yhteydessä.

Kun myyjänä on yritys:

 • Yrityksen virallinen nimi
 • Y-tunnus
 • Osoite

Sinulta saatetaan pyytää esimerkiksi henkilöllisyyden tai asuinpaikan vahvistamista, jolloin sinuun otetaan erikseen yhteyttä.

Kaupankäyntiin liittyvät tiedot. Nämä ovat tiedot, jotka raportoimme palvelustamme veroviranomaiselle.

 • Palvelun kautta tehtyjen myyntien lukumäärä
 • Myyntituloa varten ilmoitettu pankkitili ja sen haltijatiedot
 • Myytyjen ajoneuvojen palvelussa ilmoitettu myyntihinta

Kaikki tiedot käsitellään tietosuojakäytäntöjen mukaisesti.

Tarvitseeko minun tehdä jotain?

On tärkeää pitää huolta, että omat tiedot palvelussa ovat ajantasaiset ja paikkansapitävät. Jos sinun tulee toimittaa lisätietoja, saat siitä erikseen ohjeet.

Kun myyt ajoneuvon palvelussa, on omalla vastuullasi varmistaa, että mahdollinen myyntivoitosta koituva vero tulee maksetuksi veroviranomaisen vaatimalla tavalla.

Entä jos en halua, että tietojani raportoidaan?

Toimimme EU:n yhteisen säännöstön mukaisesti, ja siksi DAC7-direktiivi velvoittaa meidät ilmoittamaan tietyt tiedot veroviranomaiselle. Nettiauton sähköisen kaupan, Baanan tai Tukkuautojen käyttö ei ole mahdollista niin, että myyntitietojasi ei raportoida.

Käytämme yllä mainittuja tietoja vain lainsäädännön edellyttämään raportointiin.