Uudet käyttöehdot

28.3.2022 | Tiedotteet

Uudet käyttöehdot voimaan 1.5.2022

Nettix Oy ja Alma Mediapartners Oy sulautuvat osaksi Alma Media Suomi Oy:tä 30.4.2022. Fuusio tuo saman katon alle Suomen johtavat ajoneuvokaupan markkinapaikat ja järjestelmät. Kutsumme kokonaisuutta jatkossa nimellä Alma Ajo.  

Siirrymme Alma Ajon markkinapaikoissa käyttämään Alma Media -konsernin (Alma Media Oyj ja sen tytäryhtiöt) tarjoamien markkinapaikka-, haku- ja vertailupalveluiden uudistettuja käyttöehtoja. Ehdot kattavat jatkossa yhä useamman palvelun, joista osalla on aiemmin ollut omat erilliset ehtonsa. Ehtojen yhtenäistämisen johdosta käyttäjän ei tarvitse jatkossa käydä läpi useita eri ehtoja käyttäessään eri palveluita. Ehtoihin on myös lisätty yrityskäyttäjiä koskevia kohtia EU asetuksen 2019/1150 (ns. Platform to Business -asetus) edellyttämällä tavalla.

Ehdot soveltuvat sekä yritys- että kuluttaja-asiakkaisiin. Huomioithan, että näitä ehtoja ei sovelleta muiden mainosten kuin kohdeilmoitusten julkaisuun palvelussa. Tiettyihin Alma Ajon palveluihin on tähän saakka sovellettu Nettix Oy:n käyttö- ja sopimusehtoja, jotka ovat kattaneet sekä markkinapaikkanäkyvyyden että muun mainonnan. Jatkossa niihinkin palveluihin sovelletaan muun mainonnan osalta erillisiä mediamyynnin ehtoja.

Jatkossa yhteiset käyttöehdot soveltuvat seuraaviin palveluihin: Alma Ajon palvelut (sisältäen Autotalli.com, Nettiauto.com, nettimoto.com, nettivuokraus.com, nettivene.com, nettikone.com, nettimökki.com, nettivaraosa.com, nettikaravaani.com, nettimarkkina.com, rekkari.fi sekä tukkuautot.fi), autojerry.fi, etua.fi, etuovi.com ja vuokraovi.com, gofinland.fi, katsastushinnat.fi, monster.fi, muuttomaailma.fi, urakkamaailma.fi.

Ehtojen yleistä osaa sovelletaan kaikkiin palveluihin. Mahdollinen kunkin palvelun erityisehto-osuus koskee vain ko. palvelua.

Koska ehtoihin on tehty useita muutoksia, käyttäjän tulisi tutustua uusiin ehtoihin kokonaisuudessaan. Suurin osa muutoksista johtuu siitä, että jo olemassa olevat käytännöt on pyritty kuvaamaan ehdoissa aiempaa selkeämmin. Tarpeetonta toistoa on pyritty välttämään, jonka vuoksi joitakin tekstejä on poistettu tai niiden paikkaa on muutettu. Joitakin sisällöllisiäkin muutoksia on kuitenkin tehty.

Alla on kuvattuna joitakin olennaisimpia muutoksia:

  • Käyttöehtojen soveltamisalaa ja suhdetta muihin soveltuviin ehtoihin on selvennetty. Jatkossakin mahdollinen osapuolten välinen erillinen kirjallinen sopimus menee tulkintajärjestyksessä yleisten käyttöehtojen edelle.
  • Yritysten ja niitä edustavien käyttäjien keskinäistä vastuuta ehtojen noudattamisesta on pyritty kuvaamaan aiempaa tarkemmin.
  • Ehdoissa on kuvattu toisaalta tilanteita, joissa palvelun luonteen vuoksi käyttäjän tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille ja toisaalta tilanteita, joissa käyttäjä voi saada haltuunsa muiden käyttäjien henkilötietoja.
  • Hinnanmuutoksista ilmoittaminen on kuvattu aiempaa tarkemmin.
  • Peruutusoikeutta koskevat ehdot on muokattu vastaamaan nykyisiä käytäntöjä.
  • Käyttäjältä saadun aineiston käyttöä on pyritty kuvaamaan uusin konkreettisin esimerkein.
  • Kohdeilmoitusten listajärjestyksen määräytymiskriteerejä ja lisänäkyvyyspalveluita koskeva kappale on lisätty ehtoihin.
  • Sekä käyttäjän että palveluntarjoajan vastuita on kuvattu aiempaa kattavammin.
  • Sopimuksen päättyminen ja purkuperusteet kuvattu aiempaa tarkemmin ehtoihin.
  • Alma Media -konsernin sisäistä valitustenkäsittelymenettelyä sekä puolueetonta sovittelua koskevat kohdat on lisätty riidanratkaisuvalikoimaan.

Uudet käyttöehdot tulevat voimaan 1.5.2022. Uudet ehdot löytyvät osoitteesta www.almaajo.fi/kayttoehdot.

Autotalli.comin 30.4.2022 saakka voimassa olevat käyttöehdot löytyvät osoitteesta: www.autotalli.com/kayttoehdot.

Nettix Oy:n 30.4.2022 saakka voimassa olevat käyttöehdot löytyvät osoitteesta: www.almaajo.fi/kayttoehdot.

Ehtojen muutokset eivät vaadi käyttäjältä mitään toimia. Mikäli yrityksessä käytetään palvelua IP-osoitetunnistautumisen perusteella tai yritysasiakkaan intranetin kautta, tulee organisaation yhteyshenkilön informoida uusita ehdoista ko. organisaation käyttäjiä. Palvelun käyttäminen uusien ehtojen voimaantulon jälkeen on osoitus kyseisten muutosten hyväksymisestä.

Otathan mahdollisissa kysymyksissä yhteyttä asiakaspalveluun [email protected].